In Nederland overlijden per jaar ruim 15 000 mensen door plotselinge hartstilstand. Van degenen die een circulatiestilstand (met een collaps) krijgen in het bijzijn van anderen, overleeft twaalf procent tot ten minste ontslag uit het ziekenhuis. De oorzaak van een circulatiestilstand ligt meestal in het ontstaan van kamerfibrilleren, een ritmestoornis die resulteert in stilvallen van het hart als bloedpomp. De voornaamste reden waarom een reanimatie in zulke gevallen mislukt, is dat de defibrillatieschok te laat komt. Globaal daalt na een circulatiestoornis door kamerfibrilleren de kans op overleving elke minuut met 10%. Twaalf minuten na het ontstaan van de circulatiestilstand is die kans nog 9%.

 

Wat is een AED

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een instrument waarmee men bij een hartstilstand een schok kan toedienen aan het slachtoffer. De AED kan geen schade toebrengen aan het slachtoffer omdat de ingebouwde software niet toestaat dat een elektrische stroomstoot wordt afgegeven als dat niet gewenst of noodzakelijk is.

Training

In de praktijkgerichte Euro AHV AED cursus leert de cursist hoe hij de AED moet gebruiken bij een hartstilstand. Weinig theorie en veel praktijk.
Euro AHV kent verschillende mogelijkheden om deze cursus te volgen, afgestemd op uw specifiek vraag.